จำนวนบุคลากรในระบบ

สรุปตามตำแหน่ง

ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน
1ครูอัตราจ้าง16
2พนักงานราชการ25
3ครูผู้ช่วย52
4ครู2509
5รองผู้อำนวยการโรงเรียน35
6ผู้อำนวยการโรงเรียน11
7 ไม่ระบุ 18
รวม 2648
บุคลากรในฐานข้อมูล 2666

แยกตามกลุ่มสาระ (กำลังดำเนินการ)

ลำดับ กลุ่มสาระ ชาย หญิงชาย รวม
1ภาษาไทย50244294
2คณิตศาสตร์135250385
3วิทยาศาสตร์172360532
4สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม122207329
5สุขศึกษา และพลศึกษา13435169
6ศิลปศึกษา6750117
7การงานอาชีพ และเทคโนโลยี177202379
8ภาษาต่างประเทศ67255322
9กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน202747
รวม 944 1,630 2,574